DSCN0037    veenendaal   rot

Sebiha Devrim heeft na haar Pedagogische opleiding de opleiding Klinische Psychologie gestudeerd. Na deze studie heeft zij zich verdiept en gespecialiseerd in autisme.  Zelf heeft ze een kind met autisme waarover ze het boek ”Mama, ben ik een buitenaards wezen?” heeft geschreven, met de doelstelling d.m.v haar eigen verhaal te vertellen het taboe rondom autisme te verbreken. In Turkije en Europa heeft zij zich beziggehouden met diverse werkzaamheden rondom autisme zoals de oprichting van een onderwijsinsteling, onderzoek gedaan, testen afgenomen en voorlichting/lezingen gegeven over autisme op normaal/begaafd niveau. Op het moment is zij vanuit haar eigen praktijk en autismecentrum werkzaam als autismecoach en trainer en heeft diverse projecten rondom autisme. Ze is aan het coachen en geeft lezingen/voorlichtingen/trainingen over autisme vanuit de positieve benadering. Met haar eigen positieve ervaringen kwam ze tot de conclusie dat een positieve benadering goed werkte bij mensen met autisme en daardoor heeft zij zich nu verdiept in de positieve psychologie en heeft daarbij haar eigen methode ontwikkeld. Zij is van mening dat juist de talenten meer de aandacht zouden moeten krijgen in plaats van de minder sterke kanten. 

Sebiha Devrim Psikolog/Otizm ve ilişki uzmanıdır, ayrıca yüksek zekalı otizmli bir çocuğun annesidir. Daha önce kendi hikayesi hakkında ”Anne, ben uzaylı mıyım?” adlı kitabı yazdı. Amacı kendi hikayesini anlatarak otizmle ilgili bakış açısını değiştirebilmek. Türkiye ve Avrupa da otizmle ilgili araştırma ve farklı çalışmalarda bulundu. Şu an otizm uzmanı olarak otizmle ilgili yaptığı çalışmaları, verdiği eğitim ve sunumları pozitif psikoloji yönünden sürdürüyor. Kendi yaptığı çalışmalar ve edindiği tecrübeler sonucunda pozitif bakış açısının otizmli kişilerde ne kadar güzel sonuçlar getirdiğini gördü ve bu yüzden uzmanlık alanını pozitif psikoloji ile geliştirdi. Yetenekleri vurgulamak ve bunlara yönelmenin otizmin zayıf yönlerinden daha da önemli olduğunu düşünüyor. 

 

Adsız               barneveld

dd              fil